Các hướng dẫn google về Mobile Friendly

Hướng dẫn Mobile-Friendly

Chào bạn! Để bắt đầu một cách nhanh chóng, hãy chọn tùy chọn thông tin phù hợp nhất với tính huống của bạn:

Tình huống Hướng dẫn
Tìm hiểu xem trang web của bạn đã thân thiên với điện thoại di động Bắt đầu kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động
Tạo một trang web thân thiện điện thoại di động với phần mềm của bên thứ 3 Nếu bạn có một trang web có sử dụng phần mềm của bên thứ ba (hoặc nếu bạn muốn tạo ra một trang web mới), xem tùy chỉnh trang web của bạn cho người dùng di động
Tạo một trang web thân thiện điện thoại di động và xem các chi tiết kỹ thuật Xem lại các phần Hướng dẫn trên Website này và tài liệu của google cho các nhà thiết kế website

Đọc hướng dẫn của chúng tôi để có được cái nhìn tổng quan về quá trình thực hiện điều đó.
Làm việc với ai? Để làm cho trang web của tôi thân thiện điện thoại di động Xem lại lời khuyên của google để làm việc với nhà thiết kế web

Kiểm tra các phần hướng dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết về quá trình làm một trang web thân thiện với điện thoại di động.