Hướng dẫn

Tôi phải chuẩn bị những gì khi làm việc với nhà thiết kế web?

Làm thế nào để có một kết quả tốt khi làm việc với một nhà phát triển để xây dựng các trang web thân thiện với điện thoại di động của tôi?

1. Hỏi để xem tài liệu tham khảo của nhà phát triển và portfolio các website thiết thân thiện với di động.

Hỏi nhà thiết kế đã có kinh nghiệm thiết kế web responsive(RWD). Nếu bạn đang có một web dành cho máy tính để bàn, chỉ hỏi đơn vị thiết kế web đã chuyển từ một website để bàn sang một trang web Responsive. Xem các trang web họ đã xây dựng. Nói chuyện về tài liệu tham khảo của họ và khách hàng đã thiết kế để xem họ đã phát triển như thế nào. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Google’s PageSpeed Insights để xem một portfolio của nhà thiết kế. PageSpeed Insights nhấn mạnh yếu tố làm giảm tốc độ của một trang hoặc giảm khả năng sử dụng của trang web.

Tôi phải chuẩn bị những gì khi làm việc với nhà thiết kế web
Về cơ bản website thiết kế phải vượt qua các bài kiểm tra với điện thoại di động PageSpeed Insights cho cả hai tốc độ và trải nghiệm người dùng.

2. Hãy chắc chắn rằng nhà phát triển hiểu được yêu cầu của bạn.

Nói với các nhà phát triển về doanh nghiệp của bạn và cung cấp cho người phụ trách định hướng kinh doanh và yêu cầu mà bạn muốn tối ưu hóa trên các trang web điện thoại di động. Hãy chắc chắn rằng họ phát triển một trang web hỗ trợ các chức năng mà khách hàng điện thoại di động cần.

3. Yêu cầu phát triển với một cam kết phải tăng tốc độ website.

Không làm cho khách hàng phải chờ quá lâu để truy cập website. Nhà phát triển phải biết về PageSpeed Insights (công cụ ở trên) và nếu họ đã quen thuộc thì các kỹ thuật để giúp các trang web của bạn sẽ tải nhanh hơn. Hợp đồng của bạn có thể bao gồm các trang "báo cáo" nhanh như đối thủ cạnh tranh của bạn theo WebPagetest. Hoặc, nếu nó quá khó khăn, phải có cam kết về một PageSpeed ​​Insights dẫn với một kết quả dấ màu xanh mà không có bất kỳ vấn đề được đánh dấu "có nên sửa chữa". (Nếu trang không nhận được một dấu kiểm màu xanh lá cây, nó tùy thuộc vào bạn và phát triển của bạn để cân nhắc chi phí và lợi ích của việc điều chỉnh vấn đề này.) Xem thêm thông tin về tốc độ trang điện thoại di động có thể được tìm thấy trong các video "Sửa chữa nhanh website trên mobile".
Yêu cầu phát triển với một cam kết phải tăng tốc độ website

4. Cài đặt công cụ phân tích vào website.

Cài đặt Google Analytics, để bạn có thể phân tích các số liệu do Google cung cấp.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn và người phát triển có hiểu biết về Google’s Webmaster Guidelines..

Các hướng dẫn có chứa thông tin về cách Google tìm kiếm, quy trình, và cấp bậc nội dung trang web của bạn.

Google’s Webmaster Guidelines

6. Hãy chắc chắn rằng hợp đồng của bạn bao gồm cải thiện website trên di động của bạn sau khi thiết kế xong.

Bạn sẽ có khả năng thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và dữ liệu từ các phân tích web, bạn sẽ muốn kết hợp để làm cho trang web của bạn tốt hơn.

Để biết thêm thông tin về điện thoại di động thực hiện trang web, xem tài liệu của chúng tôi về SEO Mobile.

Dịch bài viết ngày 02-03-2015