Hướng dẫn

Bắt đầu như thế nào?

Nếu trang web của bạn sử dụng một mẫu hoặc "chủ đề" từ một bên thứ ba, nó có thể chỉ cần một vài cú nhấp chuột để làm cho trang web của bạn thân thiện với di động. Xem các hướng dẫn tùy chỉnh website cho thân thiện di động áp dụng cho trang web của bạn. Google đã có các bài viết hướng dẫn cho một số các gói phần mềm trang web phổ biến nhất, bao gồm cả WordPress, Joomla, và các hệ thống quản lý nội dung khác (CMS).

Nếu bạn đã thiết kế web hoặc chọn mẫu cho website của bạn, để nó thân thiện với di động bạn có có thể chọn một mẫu giao diện mới thay vì phải làm lại từ đầu.

Các công việc liên quan đến làm một trang webthân thiện điện thoại di động có thể phụ thuộc vào nhà thiết kế web của bạn, nguồn lực, mô hình kinh doanh và chuyên môn của bạn. Một ví dụ về cách thức một trang web giao diện dành cho máy tính để bàn có thể được thiết kế lại để làm việc trên điện thoại di động, bằng cách xem biểu đồ dưới đây:

Một ví dụ về cách thức một trang web giao diện dành cho máy tính để bàn có thể được thiết kế lại để làm việc trên điện thoại di động
Về cơ bản, chuyển một trang web máy tính để bàn hiện có để đáp ứng: điện thoại di động bằng cách sử dụng các phần hiện có của nội dung từ các trang web máy tính để bàn và tổ chức chúng trong một mẫu thiết kế thân thiện điện thoại di động.

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện kỹ thuật sửa hoặc làm một trang web thân thiện điện thoại di động, cho dù bạn thuê một nhà thiết kế web hoặc tự mình làm, xem tài liệu của chúng tôi trên SEO Mobile.

Dịch bài viết ngày: 02-03-2015