SEO Mobile

Tổng hợp các hướng dẫn SEO Mobile từ tài liệu chuẩn của Google dành cho Webmaster thiết kế web chuẩn seo dành cho thiết bị di động. Trong các hướng dẫn dưới đây bạn sẽ được học cách cấu hình trang web của bạn cho nhiều thiết bị, giúp công cụ tìm kiếm hiểu cấu hình của bạn và tránh những sai lầm phổ biến khi làm SEO Mobile. Với các Webmaster bạn sẽ biết cách chọn cấu hình phù hợp cho web theo đúng chuẩn SEO Mobile theo khuyến nghị của Google về thiết lập cấu hình cho website thân thiện với các điện thoại di động.