Tránh những sai lầm phổ biến

Chặn JavaScript, CSS và file hình ảnh

Webmaster khi cấu hình website, phải luôn cho phép Googlebot truy cập vào các JavaScript, CSS, và các tập tin hình ảnh được sử dụng bởi trang web của bạn để Googlebot có thể xem trang web của bạn như là một người dùng. Nếu tập tin robots.txt của trang web không cho phép thu thập dữ liệu từ các tài nguyên này, nó trực tiếp làm cho các thuật toán của google không đánh giá được website của bạn. Điều này có thể làm giảm kết quả trong bảng xếp hạng.

Các đề xuất:

  1. Hãy chắc chắn rằng Googlebot có thể thu thập thông tin JavaScript, CSS và hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng “Tìm nạp như” một tính năng trong Google Webmaster Tools. Nó sẽ cho phép bạn xem chính xác Googlebot thấy như thế nào và làm cho nội dung của bạn, và nó sẽ giúp bạn xác định và khắc phục một số vấn đề về lập chỉ mục trang web của bạn.
  2. Kiểm tra và test robots.txt của bạn trên Google Webmaster Tool.
  3. Kiểm tra trang di động của bạn xem đã thân thiện với Mobile chưa bằng cách truy cập công cụ Mobile Friendly Test.
  4. Nếu bạn sử dụng URL riêng biệt cho các trang điện thoại di động của bạn, hãy chắc chắn để kiểm tra cả điện thoại di động và máy tính để bàn các URL, do đó bạn có thể xác nhận rằng các chuyển hướng được công nhận và có thể thu thập.

Cập nhật 2014-11-03