Tránh những sai lầm phổ biến

Chuyển hướng bị lỗi

Nếu bạn có các URL điều hướng tới di động, bạn phải chuyển hướng người dùng di động trên mỗi liên kết của máy tính để bàn URL đến các URL trên di động phù hợp. Chuyển hướng đến các trang khác (chẳng hạn như luôn luôn đến trang chủ) sẽ là không chính xác.

Ví dụ:

  • Máy chủ trang web máy tính để bàn của bạn được cấu hình để chuyển hướng người sử dụng điện thoại di động tới các trang web di động, bất kể là URL mà họ yêu cầu ban đầu, thậm chí nếu các trang web điện thoại di động có các trang chuyển hướng tương đương với các máy tính để bàn.
Chuyển hướng bị lỗi
  • URL trang web của máy tính để bàn của bạn được tự động tạo ra với các thông số URL mà không chuyển hướng đúng về các URL di động tương đương. Ví dụ, một người dùng đang tìm kiếm một bảng giờ tàu vào một ngày cụ thể vào các trang web máy tính để bàn sẽ bị thất vọng nếu chúng được chuyển hướng đến trang tìm kiếm thời gian biểu chung về các trang web điện thoại di động. Chúng tôi khuyên bạn nên cấu hình chuyển hướng một cách chính xác nếu bạn có một URL di động tương đương để người dùng kết thúc trên trang họ đang tìm kiếm.
  • Trang web máy tính để bàn của bạn chuyển hướng một số các thiết bị di động nhưng không phải người khác. Ví dụ, một trang web có thể chuyển hướng người dùng Android chỉ để các trang web điện thoại di động và không chuyển hướng người dùng iPhone hay Windows Phone.

Google đề xuất:

  • Sử dụng Webmaster Tools. Nếu bạn là một người sử dụng đã được xác nhận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn nếu chúng tôi phát hiện rằng bất kỳ trang web của bạn đang chuyển hướng người sử dụng điện thoại thông minh vào trang chủ. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy bất kỳ trang đổi hướng bị lỗi, chúng tôi phát hiện trong các lỗi thu thập cho điện thoại thông minh. Sử dụng các URL ví dụ chúng tôi cung cấp trong Công cụ Quản trị Trang web như là một điểm khởi đầu để gỡ lỗi một cách chính xác nơi mà vấn đề là với cấu hình máy chủ của bạn.
Chuyển hướng bị lỗi
  • Thiết lập máy chủ của bạn để nó chuyển hướng người sử dụng điện thoại thông minh đến các các URL tương đương trên trang web điện thoại thông minh của bạn.
  • Nếu một trang trên trang web của bạn không có một điện thoại thông minh tương đương, giữ cho người dùng trên các trang desktop, thay vì chuyển hướng họ tới các trang web điện thoại thông minh của. Không làm gì là tốt hơn so với làm một cái gì đó sai trong trường hợp này.
  • Hãy sử dụng thiết kế web responsive, cùng một nội dung cho máy tính để bàn và điện thoại thông minh sử dụng bạn sẽ thấy sự hiệu quả ngay lập tức về SEO Mobilekinh doanh.

Cập nhật 2015-03-03