Tránh những sai lầm phổ biến

Điện thoại báo lỗi 404s

Một số trang web hiển thị nội dung cho người dùng máy tính để bàn truy cập một URL, nhưng cho hiển thị trang báo lỗi với người dùng trên di động

Điện thoại báo lỗi 404s

Để đảm bảo kinh nghiệm người dùng tốt nhất, nếu bạn nhận ra một người dùng đang truy cập vào một trang tính để bàn từ một thiết bị di động và bạn có một trang điện thoại di động tương đương tại một URL khác nhau, chuyển hướng chúng đến URL thay vì hiển thị 404 hoặc trang 404. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng các trang di động thân thiện và không phải là một trang lỗi.

Điện thoại báo lỗi 404s

Google đề xuất:

  • Sử dụng Webmaster Tool. Nếu bạn là một admin trang web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một Trung tâm tin nhắn trên tài khoản.
  • Nếu bạn có một trang web dành cho smartphone, hãy thiết lập máy chủ của bạn để nó chuyển hướng đến các URL tương đương trên trang web của điện thoại thông minh.
  • Nếu bạn sử dụng Dynamic serving, đảm bảo phát hiện user-agent của bạn được cấu hình đúng.
  • Nếu website của bạn không có một trang dành cho điện thoại thông minh, hãy giữ nguyên để cho người sử dụng trên trang máy tính để bàn.
  • Sử dụng thiết kế web responsive sẽ cho phép người dùng xem cùng một nội dung với thiết bị.
  • Kiểm tra các báo lỗi googlebot trên Webmaster Tool; các tab Smartphone sẽ hiển thị một danh sách các URL được phát hiện lỗi 404 để giúp bạn có hướng khắc phục.

Cập nhật 2014-11-03