Thiết lập cấu hình với các công cụ tìm kiếm

URL riêng biệt

Trong cấu hình này, các liên kết trên desktop sẽ có một URL khác nhau và nội dung được tối ưu hóa trên mobile.

Thông thường webstie sẽ được thiết lập mặc định với tên miền www.example.com cho người sử dụng trên máy tính để bàn và thực thi tương ứng với tên miền m.example.com cho người dùng trên di động. Google không ủng hộ các liên kết riêng biệt với tất cả user-agent Googlebot.

Các liên kết được tách biệt với các mã khác nhau trên máy bàn và thiết bị di động (và thậm chí có thể là máy tính bảng)
Các liên kết được tách biệt với các mã khác nhau trên máy bàn và thiết bị di động (và thậm chí có thể là máy tính bảng).

TL;DR

 • Thông báo mối quan hệ giữa hai URL của thẻ với rel="canonical" và yếu tố rel="alternate".
 • Phát hiện chuỗi user-agent strings và chuyển hướng chúng một cách chính xác.

Chú thích cho các URL để bàn và di động

Để giúp các thuật toán của chúng tôi hiểu được các URL bị di động, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các chú thích như sau:

 1. Trên trang desktop, thêm một liên kết rel=”alternate” trỏ vào URL di động tương ứng. Điều này giúp Googlebot khám phá các vị trí của điện thoại di động trang web của bạn.
 2. Trên trang điện thoại di động, thêm một link rel=”canonical” trỏ vào URL để bàn tương ứng..

Chúng tôi hỗ trợ hai phương pháp để có chú thích này: trong HTML của các trang chính và trong sitemaps. Ví dụ, giả sử rằng các URL desktop là http://example.com/page-1 và URL di động tương ứng là http://m.example.com/page-1. Các chú thích trong ví dụ này sẽ như sau:

Chú thích trong HTML

Trên trang máy tính để bàn thêm mã (http://www.example.com/page-1):

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
   href="http://m.example.com/page-1" >

và trên trang di động (http://m.example.com/page-1), các chú thích cần phải:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" >

Thẻ rel = "canonical" trên điện thoại di động URL bắt buộc trỏ đến trang máy tính để bàn.

Chú thích trong sitemap website

Chúng tôi hỗ trợ bao gồm các rel=”alternate” được chú thích cho các máy tính để bàn trong các trang sitemap như thế này:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<url>
<loc>http://www.example.com/page-1/</loc>
<xhtml:link
  rel="alternate"
  media="only screen and (max-width: 640px)"
  href="http://m.example.com/page-1" />
</url>
</urlset>

Yêu cầu thẻ rel=”canonical” trên URL di động vẫn nên được thêm vào HTML của trang di động.

Chú thích chi tiết

Chú ý về các thuộc tính của thẻ liên kết trên các trang máy tính để bàn:

 • Thẻ rel=”alternate” thông báo thuộc tính mà thẻ này xác định một URL thay thế cho máy tính để bàn trang.
 • Các giá trị là một chuỗi truy vấn css nhắm mục tiêu các thiết bị di động.
 • Các thuộc tính href xác định vị trí của các URL thay thế, cụ thể là các trang trên m.example.com

Có 2 cách chú thích giúp Googlebot khám phá nội dung của bạn và giúp thuật toán của chúng tôi hiểu được mối quan hệ giữa các máy tính để bàn của bạn và các trang điện thoại di động và đối xử chúng cho phù hợp. Khi bạn sử dụng các URL khác nhau để phục vụ cùng một nội dung trong các định dạng khác nhau, chúng nói với các thuật toán hai URL có nội dung tương đương và được coi là một thực thể thay vì hai thực thể. Nếu các máy tính để bàn và phiên bản di động của trang đang được coi là thực thể riêng biệt, cả hai máy tính để bàn và URL di động có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm máy tính để bàn, và thứ hạng của họ có thể thấp hơn nếu Google hiểu mối quan hệ của chúng. Hơn nữa, xin lưu ý một số sai lầm thường gặp trong cấu hình này:

 • Khi sử dụng rel=”alternate” và rel=”canonical”đánh dấu, duy trì tỷ lệ 1-1 giữa các trang điện thoại di động và máy tính để bàn tương ứng. Đặc biệt, tránh chú thích nhiều trang desktop đề cập đến một trang di động duy nhất (hoặc ngược lại).
 • Kiểm tra lại đổi hướng - đảm bảo rằng các trang máy tính để bàn không vô tình chuyển hướng đến một liên kết duy nhất hoặc không liên quan trang di động.
Nếu bạn chọn để thực hiện một trang web di động riêng biệt, ý thức được những sai lầm phổ biến, chẳng hạn như cấu hình chuyển hướng lỗi cho người dùng di động. Nếu bạn chọn giải pháp chuyển hướng tới trang web dành cho di động, bạn nên tránh sai lầm khi chuyển hướng lỗi cho người dùng di động hoặc chuyển hướng về trang chủ như hình minh họa phía trên

Tự động chuyển hướng

Khi một trang web được cấu hình để máy tính để bàn và trình duyệt di động sử dụng các URL khác nhau, nhà quản trị web có thể muốn tự động chuyển hướng người dùng tới URL đó để hỗ trợ tốt nhất cho họ. Nếu trang web của bạn sử dụng chuyển hướng tự động, hãy chắc chắn để tất cả các Googlebots giống như bất kỳ người sử dụng đại lý khác và chuyển hướng chúng một cách thích hợp.

Kỹ thuật chuyển hướng

Googlebot hỗ trợ hai ngôn ngữ chuyển hướng sau đây:

 • Đổi hướng HTTP
 • Đổi hướng JavaScript

Sử dụng chuyển hướng HTTP

Chuyển hướng HTTP thường được sử dụng để chuyển hướng khách hàng đến các URL điện thoại cụ thể. Thông thường, việc chuyển hướng được thực hiện dựa trên user-agent trong yêu cầu HTTP. Điều quan trọng là để giữ cho chuyển hướng phù hợp với URL thay thế quy định tại các trang của link rel="alternate" tag hoặc trong sơ đồ trang web.

Với giải pháp này, nó không quan trọng nếu máy chủ chuyển hướng với một HTTP 301 hoặc một mã trạng thái 302, nhưng việc sử dụng 302 được khuyến cáo bất cứ khi nào có thể.

Đổi hướng JavaScript

Nếu HTTP chuyển hướng là rất khó thực hiện, bạn có thể sử dụng JavaScript để chuyển hướng người dùng tới URL trỏ đến bởi thẻ link rel="alternate". Nếu bạn chọn để sử dụng kỹ thuật này, hãy lưu ý về độ trễ do phía người dùng truy cập nó sẽ thực hiện tải trang sau đó phân tích và thực thi mã JavaScript rồi mới kích hoạt chuyển hướng.

Có nhiều phương pháp để thực hiện một chuyển hướng dựa trên JavaScript. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Javascript để thực hiện các truy vấn trang web đã được sử dụng trong các chú thích liên kết trên trang bằng cách sử dụng function matchMedia() của JavaScript.

Hai chiều vs đổi hướng một chiều

Các trang web khác nhau thực hiện chính sách chuyển hướng khác nhau. Một số trang web chỉ chuyển hướng người dùng điện thoại di động truy cập vào một trang màn hình desktop để trang di động ("một chiều" chuyển hướng), và một số trang web chuyển hướng cả người dùng điện thoại di động và máy tính để bàn nếu họ truy cập vào các trang trên, tương ứng, các máy tính để bàn và các trang web điện thoại di động ("hai chiều" chuyển hướng)..

Với Googlebot, google không có bất kỳ ưu đãi và khuyến cáo các webmaster cân nhắc người dùng khi họ quyết định về phương pháp chuyển hướng. Điều quan trọng nhất là để đổi hướng đúng cách, tức là chuyển hướng đến các nội dung tương đương trên máy tính để bàn hay di động. Nếu cấu hình của bạn là sai, một số người dùng có thể không thể xem nội dung của bạn.

Ngoài ra, google khuyên người dùng nên cho phép chuyển hướng 2 chiều, tức là cho phép người dùng di động để xem trang máy tính để bàn và cho phép người dùng máy tính để bàn để xem các trang di động nếu họ lựa chọn.

Nhớ lại

Cập nhật 2014-11-03