SEO Mobile

Cấu hình cho các thiết bị khác

Google đã tập trung vào điện thoại thông minh tuy nhiên có một số thiết bị nằm ngoài yếu tố trên. Hãy chắc chắn rằng trang web của bạn thân thiện trên cả hai máy tính bảng và tính năng điện thoại.