Cấu hình cho các thiết bị khác

Feature phone

Tìm hiểu Feature phone là gì?
Khuyến nghị của chúng tôi cho các trang web hỗ trợ người dùng điện thoại thông minh là thiết kế web responsive nếu có thể. Tuy nhiên, do các dòng điện thoại feature phones không hỗ trợ các CSS (responsive) nên các webmaster sử dụng công nghệ dynamic serving hoặc các tên miền khác nhau để hiển thị nội dung phù hợp với khả năng tải về của thiết bị. Nếu bạn sử dụng các dòng điện thoại cũ như Qmobile, Nokia C2... hay vào Facebook thì thấy Facebook đang làm rất tốt cách thức này.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện cấu hình cho từng loại website.

Dynamic Serving

Cấu hình máy chủ của bạn để tối ưu hóa nội dung trên các cùng một URL với các thiết bị khác nhau, xem hướng dẫn cấu hình Dynamic Serving với điện thoại thông minh.

Tóm lại: Các máy chủ nên bao gồm các “Vary: User-Agent” phản ứng HTTP header, và bạn cũng nên lưu ý những lỗi thường gặp khi phát hiện user-agents

URL riêng biệt

Webmaster có ba hình thức cấu hình hỗ trợ máy tính để bàn, điện thoại thông minh và feature phone trên các URL khác nhau.

Cấu hình URL chuyên dụng

Cấu hình website cho bạn thành 3 tên miền khác nhau như sau:

  • http://www.example.com/page-1 cho người sử dụng desktop
  • http://m.example.com/page-1 cho người sử dụng trên Smartphone
  • http://phone.example.com/page-1 cho người sử dụng trên feature phone (Tìm hiểu Feature phone là gì)

Trong cấu hình này, chúng tôi khuyên bạn nên để thêm chú thích sau đây để giúp các thuật toán của chúng tôi hiểu được mối quan hệ giữa các trang tương đương với mục tiêu thiết bị khác nhau:

Trên www.example.com/page-1 Thêm:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://phone.example.com/page-1" />

Trên m.example.com/page-1 Thêm:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Trên phone.example.com/page-1 Thêm:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Cấu hình Desktop và tất cả URL mobile

Trong cấu hình này, một trang web sẽ hỗ trợ các thiết bị máy tính để bàn cho một URL và tất cả các điện thoại di động, tức là cả hai dòng điện thoại thông minhFeature phone, trên một URL riêng biệt. Ví dụ:

  • http://www.example.com/page-1 cho người sử dụng máy tính để bàn
  • http://m.example.com/page-1 cho người sử dụng điện thoại thông minh và feature phone

Trong trường hợp này, các chú thích trên http://www.example.com/page-1 sẽ là:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page-1" />
<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Trên trang web m.example.com , bao gồm:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Thuộc tính rel=”canonical” cần được đưa vào tất cả các trang không phân biệt nếu chúng là các trang điện thoại tính năng hoặc các trang điện thoại thông minh.

Các máy chủ nên bao gồm các HTTP Vary: User-Agent tiêu đề trong phản ứng của nó. Điều này sẽ gửi một tín hiệu để lưu trữ Internet và Googlebot rằng phản ứng của máy chủ có thể khác nhau tùy thuộc vào các đại lý người dùng. Googlebot Mobile sẽ sử dụng tín hiệu này cho crawling.

Cấu hình URL feature phone

Trong cấu hình này, một trang web phục vụ máy tính để bàn và điện thoại thông minh trên một URL sử dụng thiết kế đáp ứng web hoặc dynamic serving, và feature phones trên một URL riêng biệt. Trường hợp này áp dụng khi web của bạn thiết kế web Responsive hoặc dynamic serving. Ví dụ:

  • http://www.example.com/page-1 cho máy tính để bàn và điện thoại thông minh sử dụng
  • http://m.example.com/page-1 cho người sử dụng feature phone

Trong trường hợp này, các chú thích trên http://www.example.com/page-1 sẽ là:

<link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.example.com/page-1" />

Và trên http://m.example.com/page-1 sẽ là:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/page-1" />

Lưu ý rằng nếu http://www.example.com/page-1 sử dụng dynamic serving, nó sẽ cần phải làm theo khuyến nghị của chúng tôi cho cấu hình Seo Mobile.

Chuyển hướng và HTTP Vary tiêu đề

Xin lưu ý rằng nếu trang web của bạn tự động chuyển hướng khách truy cập di động đến các trang web máy tính để bàn để các trang web điện thoại di động, hoặc ngược lại, hãy chắc chắn để cấu hình máy chủ của bạn để bao gồm các Vary HTTP header như mô tả trên dynamic serving.

Sơ đồ trang web

Khuyến nghị của chúng tôi sử dụng sitemap feature phone, và Sitemap thay thế cho URL điện thoại thông minh.

Cập nhật 2015-03-08