Cấu hình cho các thiết bị khác

Máy tính bảng

Khi tìm hiểu về cách thức cấu hình cho website dành cho tablet, thường thì bạn luôn tìm hiểu cách thức người dùng truy cập với máy tính bảng vào web của bạn. Mặc dù Google không có kiến nghị cụ thể để xây dựng các trang web máy tính bảng được tối ưu hóa thân thiện với công cụ tìm kiếm, có một số lời khuyên cho các trang web xây dựng phục vụ cho máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng..

Thiết kế web Responsive

Đối với các trang web được tối ưu hóa điện thoại thông minh, khuyến nghị của Google là sử dụng thiết kế web Responsive. Điều này có nghĩa rằng trang web của bạn phục vụ cho mã HTML tương tự cho tất cả các thiết bị cùng với các quy tắc phong cách CSS khác nhau để tối ưu hóa giao diện của trang web trên máy tính để bàn, điện thoại thông minh, và máy tính bảng.

Nếu trang web của bạn sử dụng thiết kế web responsive, thử nghiệm nó trên một loạt các máy tính bảng để đảm bảo rằng nó hoạt động 1 cách chính xác giống như điện thoại thông minh và có một loạt các kích cỡ và độ phân giải màn hình máy tính bảng.

Nội dung thiết bị cụ thể

Một trang web có thể cho kết quả các hiển thị khác nhau (HTML, CSS, Javascript...vv) cho các thiết bị khác nhau. Những trang này có thể chạy trên cùng một URL (một cấu hình được gọi là dynamic serving) hoặc trên URL chuyên dụng riêng biệt. Tìm hiểu về các thiết bị phát hiện chính xác thiết bị và user-agent.

Nếu website của bạn có 2 website dành cho máy tính để bàn và điện thoại thông minh hãy tìm hiểu kinh nghiệm của Google người sử dụng máy tính bảng thường muốn xem web dành cho máy tính để bàn hơn website dành cho điện thoại thông minh.

Nếu web của bạn được tối ưu với máy tính bảng, những chỉ dẫn đưới đây có thể giúp bạn cấu hình cho website được tốt nhất:

  • Dynamic serving: Trên cùng một URL website dành cho máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng các HTML (và CSS) khác nhau với các user-agent. Theo hướng dẫn SEO Mobile, chúng tôi đề nghị sử dụng các Vary HTTP header.
  • Dành riêng URL máy tính bảng: Trong trường hợp này, chúng tôi đề nghị bạn cho phép Googlebot thu thập dữ liệu URL tablet và sử dụng rel = "canonical" trên mỗi URL tablet để trỏ đến URL desktop tương đương.

Cập nhật 2015-03-08