SEO Mobile

Chọn cấu hình điện thoại di động của bạn

Có 3 cách để điều hướng tới web di động: thiết kế web responsive, Dynamic Serving, và URL riêng biệt. Tìm hiểu những ưu và khuyết điểm của từng cấu hình và lựa chọn các phương pháp phù hợp nhất.