Tài liệu tham khảo

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi về tiêu chuẩn điện thoại di động của Google.

Sự khác biệt giữa các PageSpeed Insights UX là gì và kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động?

Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động (MFT) sử dụng Googlebot để lấy thông tin trang. PageSpeed Insights không sử dụng Googlebot, nhưng nạp trang trong một cách bắt chước cách người dùng thực sự nạp trang.

Điều này có nghĩa rằng MFT duyệt robots.txt và đánh giá. Nếu Googlebot bị chặn khi lấy các tài liệu JavaScript, CSS, hoặc nguồn khác thì MFT không thể đánh giá website có thân thiện với điện thoại di động hay không.

Nếu bạn muốn biết nếu một trang là đủ điều kiện cho hãng điện thoại di động thân thiện trong tìm kiếm của Google, bạn cần phải sử dụng Test Mobile Friendly.

Cập nhật 2015-08-03