Tài liệu tham khảo

Thuật ngữ

Các thuật ngữ điện thoại di động của Google.

Mobile-Friendly (tính từ)
Có thể sử dụng trên một thiết bị di động (ví dụ như các trang web không làm chậm điện thoại, không di chuyển theo chiều ngang trong một định hướng thẳng đứng, không sử dụng các plugin không có sẵn như Flash). Nó được thiết kế cho các yếu tố hình thức của các thiết bị và hiển thị của nó.
Mobile (noun)
Điện thoại di động hoặc “thiết bị đi động” dùng để chỉ điện thoại thông minh, chẳng hạn như các thiết bị chạy Android, iPhone, hoặc Windows Phone. Khả năng trình duyệt của chúng là tương tự như máy tính để bàn, nhưng với một khoảng xem giảm đáng kể, hoặc khung nhìn. Các thiết bị này có thể chạy các trình duyệt hiện đại có thể làm cho một tập hợp các đặc điểm kỹ thuật HTML5.
Mobile (Tính từ)
Được thiết kế để được nhìn thấy trên một thiết bị cầm tay.
Máy tính bảng
Ví dụ về các máy tính bảng gồm iPad, Nexus 7, và Galaxy Tab. Chúng tôi coi như các loại thiết bị máy tính bảng. Máy tính bảng có xu hướng có màn hình lớn hơn, điều đó có nghĩa rằng trừ khi bạn cung cấp nội dung máy tính bảng tối ưu, bạn có thể giả định rằng người sử dụng mong muốn xem trang web của bạn vì nó sẽ hiển thị trên một trình duyệt máy tính để bàn hơn là trên một trình duyệt điện thoại thông minh.
Multi-device
Được thiết kế cho một loạt các thiết bị khác nhau với các yếu tố khác nhau hình thức - như máy tính bảng, điện thoại di động và các thiết bị, máy tính để bàn, và TV, cũng như các loại khác nhau của các trình duyệt.
Feature phone
Điện thoại với với các trình duyệt cũ (Tìm hiểu Feauture phone là gì?). Ví dụ, feature phone bao gồm các trình duyệt mà chỉ hỗ trợ với cHTML (iMode), WML, or XHTML-MP.
Wireless
Xây dựng với mạng không dây.
Điện thoại đa phương tiện
Điện thoại với các trình duyệt có khả năng thực thi các trang mã hoá để đáp ứng các tiêu chuẩn XHTML và thường hỗ trợ HTML5 Markup, Javascript / ECMAScript nhưng có thể không hỗ trợ một số các API mở rộng trong các tiêu chuẩn HTML5. Điều này thường mô tả các trình duyệt trong hầu hết các điện thoại 3G đã sẵn sàng mà không phải là điện thoại thông minh.
Thiết kế web responsive (RWD)
Phương pháp tiếp cận để thiết kế website hỗ trợ các mã HTML tương tự trên cùng một URL bất kể thiết bị của người dùng (máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại di động, trình duyệt không nhìn), nhưng có thể làm cho màn hình hiển thị khác nhau (ví dụ, "đáp ứng") dựa trên kích thước màn hình. RWD là phương pháp khuyến cáo của Google dành cho các Webmaster khi Thiết kế web Responsive

Cập nhật 2015-08-03