Mobile-Friendly

Tùy chỉnh website của bạn

Có nhiều cách để quản lý nội dung website của bạn. Một số website được xây dựng từ đầu, tuy nhiên một số website lại được xây dựng từ gói phần mềm của một số Framework như WordPress, Droupal hay Joomla từ một theme, thiết kế hoặc từ các template. Khi sử dụng các website có sẵn, các nhà thiết kế không xây dựng toàn bộ các website từ việc lập trình code, tạo định dạng website và các script và chỉ cung cấp các nội dung như (hình ảnh, video và văn bản).

Làm thế nào để tạo ra một trang web mới?

Nếu bạn quan tâm trong việc tạo ra một trang web hoàn toàn mới và muốn sử dụng một gói phần mềm hiện có, hãy xem một số các gói phần mềm được liệt kê dưới đây. Có nhiều gói phần mềm được gọi là "Hệ thống quản trị nội dung website" hoặc viết tắt là CMS. Một số công ty cung cấp thêm dịch vụ lưu trữ ngoài việc Thiết kế web. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc tạo ra một trang web Webmaster Academy của Google.

Làm thế nào để tạo website thân thiện với điện thoại di động?

Nếu website của bạn được thiết kế từ các FrameWork dưới đây hãy xem các hướng dẫn sau:

Nếu website của bạn không được liệt kê từ danh sách trên vui lòng liên hệ với Google theo mẫu sau.

Để bắt đầu, hãy xem hướng dẫn tổng quát sau đây:

1. Sao lưu trang web của bạn trước khi thực hiện bất cứ thay đổi hoặc cập nhật.

Chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu trang web của bạn trước khi thực hiện bất cứ thay đổi hoặc cập nhật. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để sao lưu trang web của bạn, liên hệ với nhà cung cấp CMS của bạn hoặc duyệt qua các cộng đồng hỗ trợ của webmaster.

2. Cập nhật CMS của bạn lên phiên bản mới nhất.

Trong một số trường hợp, một bản cập nhật lên phiên bản mới nhất sẽ tự động áp dụng các nâng cấp bảo mật cần thiết và làm cho trang web của bạn thân thiện với di động. Nếu quá trình không tự động kích hoạt, hãy chắc chắn để đẩy bản cập nhật bằng tay để ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh. Ví dụ, hỗ trợ Joomla 3 hỗ trợ điện thoại di động.

3. Nếu các CMS cung cấp chủ đề tùy chỉnh, chắc chắn rằng họ đang cung cấp website thân thiện di động:

  1. Từ bảng điều hành chính của CMS của bạn, xem các chủ đề cho trang web của bạn và tìm kiếm các thuật ngữ như "di động" hoặc "responsive" trong tài liệu chủ đề.
  2. Nếu có một mẫu demo có sẵn, sao chép và dán URL của mẫu vào Test Mobile-Friendly để chắc chắn nó thân thiện với thiết bị di động.
  3. Kiểm tra các phần Tốc độ của website với PageSpeed Insights và đảm bảo rằng yêu cầu Tốc độ không bị đánh dấu là "có nên sửa chữa"

4. Diễn đàn hỗ trợ CMS của bạn.

Ghé thăm diễn đàn webmaster google để được hướng dẫn bổ sung và hỗ trợ.